Dla młodego pracownika awans na stanowisko managerskie stanowi spore wyzwanie. Obowiązkom i zadaniom związanym z wejściem w nową rolę zawodową nieodłącznie towarzyszy stres wynikający z braku doświadczenia w skutecznym kierowaniu pracą całego zespołu.

Zdając sobie sprawę z trudności, jakie niesie za sobą praca managera, zapraszamy na szkolenie „Akademia Młodego Managera – sztuka bycia managerem”. Nasz Ekspert przekaże Ci kompleksową wiedzę m. in. na temat tego jak zarządzać zespołem i budować własną wizję siebie jako managera, jakie czynniki mają kluczowy wpływ na efektywność zespołu, jakie cechy powinien posiadać wzorowy manager czy też jak zarządzać pracownikami w sytuacjach kryzysowych. Pokażemy Ci, że kierowanie zespołem jest umiejętnością, której można się nauczyć.

Szkolenie odbędzie się 22-23 sierpnia 2016 r. w Centrum Konferencyjnym GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza w Warszawie.

Akademia Młodego Managera

Szczegółowy program >>

Główne zagadnienia:

  • Funkcja i znaczenie roli managera
  • Zasada Pareto i umiejętność wykorzystania jej w pracy zespołowej
  • Formułowanie kluczowego celu drogą do sukcesu zespołu
  • Technika FUO i możliwość wykorzystania jej w praktyce

Prowadzący:

Anna Fabiszak-Muzyka – ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji i ludzi w nich pracujących. Specjalizuje się w programach podnoszących efektywność biznesową i wyniki firm poprzez działania z zakresu strategii personalnej i projektowania najważniejszych procesów oraz narzędzi ZZL. Specjalizuje się w obszarze zarządzania szkoleniami, prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze w firmach będących w procesie zmiany i reorganizacji. Jest ekspertem w zakresie projektowania i monitorowania systemów ocen pracowniczych, motywacji i rozwoju, systemów on boarding w organizacjach. Pracowała dla firm: PZU S.A., PKP PLK S.A., real;, KOLPORTER, Akzo Nobel Sp. z o.o. Poczta Polska S.A. i innych.

Kontakt:
Katarzyna Kasjaniuk
p.o. Dyrektor Działu Produkcji
T: 22 379 29 22
e-mail: k.kasjaniuk@mmcpolska.pl

Malwina Hajdacka
Asystent ds. organizacji szkoleń
T: 22 379 29 40
e-mail: m.hajdacka@mmcpolska.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here