Prowadząc biznes trzeba borykać się z terminowością płaconych przez kontrahentów faktur i dbać o swoje interesy, aby sprawa nie skończyła się w sądzie. Zamiast jednak upominać się o należne środki za wykonaną pracę bez końca, można skorzystać z usługi faktoringu Finiata, który pozwoli na załatwienie spraw biznesowych szybko i nawet bez wiedzy płatnika o faktoringu.

Biznes nie musi być obarczony ryzykiem niepłaconych faktur

Są różne sytuacje z powodu których przedsiębiorcy zamiast faktoringu jawnego chcą wybrać faktoring cichy. Nie wymaga on cesji wierzytelności. W przypadku, gdy zbliża się termin płatności zobowiązań firmy, a nie można mieć pewności otrzymania zapłaty przez kontrahenta w terminie, to zamiast „bawić się” w windykację można skorzystać z faktoringu. Dzięki temu nawet w ciągu 24 godzin można otrzymać pieniądze za nieprzeterminowaną fakturę od firmy faktoringowej. Opłata nie jest znaczna i wynosi zwykle kilkaset złotych od faktury i zależna jest od jej wartości. Nie otrzyma się w ten sposób 100% należności, jednak znaczną część – 90%. Dzięki temu można uregulować bieżące należności czy też wypłaty dla pracowników, a reputacja firmy ze względu na to, że nie trzeba będzie się przyznawać do tego typu finansowania nie ucierpi.         

Łatwe i szybkie uzyskiwanie gotówki dzięki Finiata

Jedną z firm faktoringowych, na które warto zwrócić uwagę jest Finiata. Uzyskanie finansowania jest wyjątkowo proste. Założenie konta online i podanie podstawowych danych dotyczących działalności firmy wystarcza. Oczywiście wszystko zostaje zweryfikowane. Po pozytywnej weryfikacji wystarczy wgrać nieprzeterminowaną fakturę, a gotówkę otrzyma się w ciągu 24 godzin. To metoda dostępna również dla firm z krótkim stażem, które dopiero budują swoją markę i chcą w ten sposób utrzymać płynność finansową,  bez konieczności informowania kontrahentów, że dla kontynuowania działalności bez długów konieczne jest korzystanie z tego typu wsparcia.

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu?

Faktoring jest znacznie korzystniejszy od kredytów, choć tu również potrzebne jest zabezpieczenie w postaci weksla in blanco. Przede wszystkim znacznie szybsze są formalności, bo finansowanie można uzyskać nawet w ciągu jednego dnia. Ponadto uzyskuje się pewność, że będzie można spłacić swoje zobowiązania w terminie. Oczywiście jest to najlepsze rozwiązanie w przypadku wypłacalnych klientów, gdyż po okresie trwania umowy i nie uiszczenia zapłaty przez płatnika dług  przechodzi na wystawiającego, jeśli jest to faktoring z regresem. Jednak w sytuacji, gdy nie jedną transakcję zawarło się z danym kontrahentem jest to naprawdę korzystna opcja, gdyż ryzyko jego niewypłacalności jest niewielkie, a w pilnej potrzebie można należnymi za wykonaną pracę pieniędzmi dysponować szybciej.

Umowa pomiędzy wystawiającym fakturę, a firmą faktoringową najczęściej obejmuje ustanowienie rachunku powierniczego, a także pełnomocnictwa. Inną opcją jest samodzielna wpłata należności po dokonaniu zapłaty przez kontrahenta. To możliwość dyskretnego finansowania zarówno dla małych, średnich jak i dużych przedsiębiorców. W dobie zawierania setek, a nawet tysięcy transakcji faktoring online może być bardzo wygodną formą finansowania. Dzięki niemu można zająć się bieżącymi sprawami biznesowymi i nie trzeba poświęcać czasu na długotrwałe ściąganie należności. Oczywiście firma faktoringowa musi odzyskać dług, jednak po ustawieniu automatycznych wiadomości z przypomnieniem o płatności faktury i ustanowieniu pełnomocnictwa, można zająć się na czas trwania umowy faktoringowej innymi sprawami, bez strachu o brak płynności finansowej.          

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here