Problem mobbingu często nie jest zauważany przez pracodawców, przez co nie dostrzegają oni potrzeby podejmowania działań w celu przeciwdziałania temu zjawisku. Do innych powodów ignorowania tego problemu należy brak odpowiedniej wiedzy na temat metod i narzędzi walki z nim. Wynika to faktu, że dręczenie często ze względu na utajoną formę jest trudne do wykrycia. W obliczu tego zjawiska również pracownicy przyjmują bierną postawę, z tego powodu, że mobber wykorzystuje techniki skutecznie ukrywające jego działania.

Istotną informacją dla pracodawców jest również to, że wdrażając w swojej firmie politykę antymobbingową oraz szkoląc pracowników w zakresie zwalczania mobbingu, firma taka może być zwolniona z wypłaty odszkodowań w ramach zadośćuczynienia.

Jeśli nie wiesz czym jest mobbing i nie znasz podstawowych technik przeciwdziałania temu zjawisku, zapraszamy na szkolenie „Jak skutecznie bronić się przed mobbingiem, czyli ochrona interesów pracodawcy w praktyce”. Uczestnik szkolenia zdobędzie szczegółową wiedzę teoretyczną i co najważniejsze nabędzie praktyczne umiejętności rozwiązywania sytuacji o charakterze mobbingowym.

Szkolenie odbędzie się 5 września 2016 roku w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.

Jak skutecznie bronić się przed mobbingiem, czyli ochrona interesów pracodawcy w praktyce

Szczegółowy program >>

Cześć teoretyczna pozwoli zdobyć wiedzę na temat:

  • przyczyn występowania mobbingu w miejscu pracy oraz podstawowych zagadnień dotyczących tego zjawiska,
  • technik i metod działania mobberów,
  • rozpoznawania mobbingu i prawidłowego definiowania tego zjawiska oraz innych nietypowych sytuacji,
  • skutków mobbingu oraz sposobów walki z tym zjawiskiem.

Część praktyczna:

  • pozwoli Uczestnikom nabyć konkretne umiejętności niezbędne w praktycznym przeciwdziałaniu problemom związanym z działaniami o charakterze mobbingowym,
  • umożliwi Uczestnikom zapoznanie się z technikami przeciwdziałania i reagowania na standardowe sytuacje mobbingowe,
  • umożliwi przetestowanie w praktyce konkretnych wzorców zachowań w określonych sytuacjach o charakterze mobbingowym,
  • pozwoli Uczestnikom dokonać wyboru zachowania, które najbardziej odpowiada ich indywidualnym uwarunkowaniom oraz tym sytuacjom organizacyjnym, w których funkcjonują.

Trener:

Renata Tomczyk – Certyfikowany Business Trainer – Akademii Trenera Uczelni im. L. Koźmińskiego i Instytutu Rozwoju Biznesu w Warszawie, Certyfikowany Business Coach – Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa. Teoretyk i praktyk z 13-letnim doświadczeniem. Strateg, trener zarządzania w administracji i biznesie, konsultant w obszarze przedsiębiorczości, nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, twardego i miękkiego ZZL/HRM. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu nowoczesnych metod i procesów zarządzania firmą, przedsiębiorczości i metodologii sporządzania biznes planów oraz budowania strategii marketingowych i reklamowych. W oparciu o mentoring, doradztwo i szkolenia stosując narzędzia coachingowe projektuje wielostopniowe programy rozwijające kompetencje i umiejętności kadry i pracowników.

Kontakt:
Malwina Hajdacka
T: 22 379 29 40
e-mail: m.hajdacka@mmcpolska.pl

Katarzyna Kasjaniuk
T: 22 379 29 22
e-mail: k.kasjaniuk@mmcpolska.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here