Zarabiasz na reklamach Google AdSense? Publikujesz na swoim blogu artykuły sponsorowane? Dochód taki, jak prawie każdy, podlega opodatkowaniu. Przeczytaj w jaki sposób należy rozliczyć dochód z reklamy internetowej.

W zależności od charakteru reklamy, dochód może być rozliczany na trzy sposoby: jako dzierżawa części strony internetowej, jako przychód z innych źródeł lub jako działalność wykonywana osobiście (umowa o dzieło lub zlecenie). Może być oczywiście rozliczany także w ramach działalności gospodarczej, jednak tutaj skupimy się na osobach, które nie posiadają firmy, a dochód z reklamy na swojej stronie trakują jako dodatkowe źródło dochodu.

Dzierżawa części strony internetowej

Zgodnie z Interpretacją Ogólną Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 roku (DD2/033/55/KBF/14/RD-75000) wynagrodzenia z tytułu udostępniania (poza działalnością gospodarczą), powierzchni na stronie internetowej są przychodem z tytułu „umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy”. W ten sposób można potraktować np. dochód z Google AdSense, AdKontekt, czy innych systemów.

Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze można rozliczać na dwa sposoby: na zasadach ogólnych lub ryczałtowo. Osoby, które zdecydują się na rozliczenie w formie ryczałtu powinny złożyć oświadczenie o wyborze takiej formy opodatkowania do 20 stycznia danego roku lub do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany został pierwszy przychód. Jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu, oświadczenie należy złożyć do końca grudnia. Niezłożenie oświadczenia w odpowiednim terminie jest traktowane przez urząd skarbowy jako informacja, że podatnik chce się rozliczać na zasadach ogólnych.

Obie formy rozliczenia mają wady i zalety. Przy zasadach ogólnych podatek jest liczony według skali podatkowej, tzn. wynosi 18% lub 32% po przekroczeniu progu podatkowego. Od przychodu możliwe jest odliczenie kosztów jego uzyskania, np. wydaków na domenę i serwer, istnieje też kwota wolna od podatku (3091 zł). Przy rozliczeniu ryczałtowym podatek wynosi 8,5%, nie obowiązuje jednak kwota wolna od podatku ani możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Niezależnie od wyboru sposobu opodatkowania, w trakcie roku należy wpłacać zaliczki na podatek, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uzyskany przychód. Na początku następnego roku należy złożyć odpowiedni formularz PIT. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych składają PIT-36 do końca kwietnia, natomiast osoby, które wybrały ryczałt wypełniają PIT-28 z załącznikiem PIT-28A i składają dokumenty do końca stycznia.

Przychody z innych źródeł

Czym są tzw. przychody innych źródeł wskazuje art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód z reklamy internetowej należy rozliczyć jako inne źródła przychodu, jeżeli z reklamodawcą nie została zawarta umowa o charakterze umowy podobnej do umowy najmu lub dzierżawy, ani umowa o dzieło lub zlecenie.

W praktyce, taką formę rozliczenia stosuje np. whitepress.pl – popularny serwis do content marketingu. Wydawca, który opublikował na swojej stronie artykuły sponsorowane otrzymuje od serwisu PIT-8C, na podstawie którego ma obowiązek złożyć PIT-36 do końca kwietnia.

Umowa o dzieło lub zlecenie

Rozliczenia w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie powinny dokonać osoby, które nawiązały współpracę bezpośrednio z reklamodawcą i współpraca miała charakter „dzieła” lub „zlecenia”. W praktyce można rozliczyć w ten sposób na przykład opracowanie i publikację na swojej stronie artykułu na temat zlecony przez reklamodawcę.

Rozliczenie umowy o dzieło lub zlecenie nie jest trudne. Reklamodawca powinien do końca lutego przesłać wydawcy PIT-11, a ten na podstawie tej deklaracji powinien wypełnić PIT-37.

Autor: www.rozliczeniepit.pl – serwis prezentujący porady dotyczące podatku dochodowego oraz oferujący bezpłatny program do rozliczania PIT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here